Monthly Archives: January 2022

We are looking for a new developer!

SØK HER / APPLY HERE! 

Vi ønsker å utvide teamet, og er på utkikk etter en engasjert softwareutvikler som ønsker varierte og spennende oppgaver.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle front-end grensesnitt for interaksjon med våre produkter
 • Utvikle programvareløsninger for systematisk overføring og lagring av media og event basert data
 • Oppsett av servere og system-infrastruktur
 • Arbeid med nettverksteknologi, distribuerte systemer og databaser

Dine kvalifikasjoner og egenskaper
Vi er på jakt etter personer som innehar følgende egenskaper:

 • Utdanning eller bred erfaring innen informasjonsteknologi, datateknologi eller lignende
 • Erfaring med webutvikling og rammeverk
 • Erfaring med SQL og databaser
 • JavaScript, Vue, Golang, Docker, Linux
 • God faglig kompetanse
 • Brenner for faget ditt og ønsker å skape ny teknologi
 • Strukturert, ryddig og ansvarlig
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team

Vår tech stack:

 • Frontend: Vue, JavaScript
 • Backend: Golang, Python (FastAPI)
 • Hardware: C++, Golang

Hva kan vi tilby:

 • Jobbhverdag i et ungt og entusiastisk oppstartsmiljø
 • Varierte og spennende oppgaver og stort kreativt potensiale
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Fleksibel arbeidshverdag

 

We wish to expand the team, and are looking for a dedicated software developer who wants varied and exiting tasks.

Work tasks

 • Develop front-end interface for interacting with out products
 • Develop software for systematic transfer and saving media and event based data
 • Setup of servers and system infrastructure
 • Work with nettwork technology, distributed systems and databases.

Your qualifications and abilities
We are looking for people with the following characteristics and abilities:

 • Education or broad experience within IT, computer science or similar
 • Experience with web development and framework
 • Experience with SQL and database
 • JavaScript, Vue, Golang, Docker, Linux
 • High level of expertise 
 • Passionate about the subject and a wish to create new technology
 • Structured, well organized and responsible
 • The ability to work independent and in a team.

Our tech stack:

 • Frontend: Vue, JavaScript
 • Backend: Golang, Python (FastAPI)
 • Hardware: C++, Golang

What we can offer:

 • A young and enthusiastic start-up enviornment
 • A wide variety of exiting tasks with a large creative potential
 • Competitive pay
 • A flexible workday