Category Archives: Uncategorized

We are looking for a new developer!

SØK HER / APPLY HERE! 

Vi ønsker å utvide teamet, og er på utkikk etter en engasjert softwareutvikler som ønsker varierte og spennende oppgaver.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle front-end grensesnitt for interaksjon med våre produkter
 • Utvikle programvareløsninger for systematisk overføring og lagring av media og event basert data
 • Oppsett av servere og system-infrastruktur
 • Arbeid med nettverksteknologi, distribuerte systemer og databaser

Dine kvalifikasjoner og egenskaper
Vi er på jakt etter personer som innehar følgende egenskaper:

 • Utdanning eller bred erfaring innen informasjonsteknologi, datateknologi eller lignende
 • Erfaring med webutvikling og rammeverk
 • Erfaring med SQL og databaser
 • JavaScript, Vue, Golang, Docker, Linux
 • God faglig kompetanse
 • Brenner for faget ditt og ønsker å skape ny teknologi
 • Strukturert, ryddig og ansvarlig
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team

Vår tech stack:

 • Frontend: Vue, JavaScript
 • Backend: Golang, Python (FastAPI)
 • Hardware: C++, Golang

Hva kan vi tilby:

 • Jobbhverdag i et ungt og entusiastisk oppstartsmiljø
 • Varierte og spennende oppgaver og stort kreativt potensiale
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Fleksibel arbeidshverdag

 

We wish to expand the team, and are looking for a dedicated software developer who wants varied and exiting tasks.

Work tasks

 • Develop front-end interface for interacting with out products
 • Develop software for systematic transfer and saving media and event based data
 • Setup of servers and system infrastructure
 • Work with nettwork technology, distributed systems and databases.

Your qualifications and abilities
We are looking for people with the following characteristics and abilities:

 • Education or broad experience within IT, computer science or similar
 • Experience with web development and framework
 • Experience with SQL and database
 • JavaScript, Vue, Golang, Docker, Linux
 • High level of expertise 
 • Passionate about the subject and a wish to create new technology
 • Structured, well organized and responsible
 • The ability to work independent and in a team.

Our tech stack:

 • Frontend: Vue, JavaScript
 • Backend: Golang, Python (FastAPI)
 • Hardware: C++, Golang

What we can offer:

 • A young and enthusiastic start-up enviornment
 • A wide variety of exiting tasks with a large creative potential
 • Competitive pay
 • A flexible workday

Master thesis with UiB

Mohn Technology has in cooperation with UiB Department of Informatics and masters student Oda Inanna Klemetsdal Stene started a project regarding AI based image segmentation. Oda will work on creating a new machine vision tool for the fisheries industry that will increase profits and reduce waste. We are looking forward to the collaboration.

If you wish to write bachelor or masters thesis with us, please contact magnus (at) mohntechnology.no